Productiviteit met sprongen vooruit na maatwerktraining

In 2020 werd Solar Opleidingen benaderd door het bedrijf A. van de Groep en Zonen BV om mee te denken over de mogelijkheden in het bijscholen van hun operators. A. van de Groep en Zonen is een bedrijf dat is gespecialiseerd is in afvalverwerking en de productie van groen gas. Door een nieuwe werkwijze binnen het bedrijf op het gebied van preventief onderhoud aan de installaties, liepen ze tegen het feit aan dat de operators een stuk kennis in het onderhoud van elektrische installaties missen.
Met het brede pallet van Solar Opleidingen is vervolgens een geheel naar wens, op maat geschreven, incompany traject gerealiseerd.
Tijd om even terug te blikken samen met Jakob Malestein, Manager Technische Dienst. Hij coördineert o.a. de dagelijkse bedieningswerkzaamheden aan de installaties voor afvalverwerking en het preventief onderhoud daarvan. Ook waarborgt hij de continuïteit en kwaliteit van het (productie)proces van het verwerken van afval. Het leukste vindt hij het werken met zijn team. Hij staat er dan ook echt voor om zijn medewerkers te laten groeien in hun werkzaamheden.

                                                                                                    
Afvalverwerking en groen gas
Jakob vertelt gepassioneerd over de werkzaamheden van A. van de Groep en Zonen. ‘Wij zijn gespecialiseerd in afvalverwerking en de productie van groen gas. Ik heb aan de wieg gestaan van de aardgas tak van het bedrijf en ben dan ook erg trots om te zien waar we nu staan. Het groene gas maken we van een bepaalde stroom van afval, bijvoorbeeld slib en diverse soorten afval wat niet meer geschikt is voor consumptie voor zowel mens als dier. Wij halen uit een m3 afval 260m3 biogas dat omgezet wordt in een hoogwaardig groen gas. Daarnaast bestaan onze werkzaamheden uit het inzamelen en verwerken van afval uit de voedselverwerkende industrie. Wij maken bijvoorbeeld van visafval diverse producten voor consumptie voor de voedselvoorziening van zowel mensen als dieren.’

Total Productive Maintenance
Er wordt binnen de technische dienst gewerkt met een onderhoudsmodel waarmee de installaties preventief worden geïnspecteerd. Op deze manier maakt Jakob de kosten inzichtelijk per installatie. Binnenkort gaat A. van de Groep en Zonen over op een verbetertechniek genaamd TPM (Total Productive Maintenance). TPM is een methodiek die zich richt op het onderhouden en verbeteren van productie en kwaliteitssystemen. Door continue gericht aandacht te schenken aan machines, middelen, faciliteiten en de kennis en vaardigheden van medewerkers, wordt het fundament van de productie- en kwaliteitssystemen verbeterd en verstevigd. Alle productieprocessen bij A. van de Groep en Zonen worden uitgevoerd met behulp van machines, waardoor ze in grote mate afhankelijk zijn van het machinepark en de kennis die de medewerkers daarover hebben.
Wanneer storing of langdurige uitval van machines, apparaten of belangrijk gereedschappen optreedt, heeft dat automatisch ingrijpende gevolgen voor de totale productie. Zo kan een bepaalde productielijn urenlang stil komen te liggen en kunnen daardoor bepaalde deadlines niet gehaald worden. Jakob vult aan: ‘Het is daarom van groot belang dat onze operators getraind worden. Eén van de veranderingen die speelt bij het overgaan op TPM is dat de operators medeverantwoordelijk zijn voor het machinepark. Hierbij liepen we tegen verschillende leerbehoeftes aan bij de operators. Er kwam onder andere naar voren dat de operators bij het beoordelen van de elektrische installaties niet goed konden verwoorden wat er speelde. Bijvoorbeeld dat er sprake is van een storing of een defect en wat dan daadwerkelijk het probleem is. Het is dus regelmatig voorgekomen dat een productielijn onnodig lang stil stond en dat de productiviteit van de lijn aanzienlijk minder was. Daaruit is dit nieuwe inzicht en de leerbehoefte ontstaan. Daarnaast vinden wij het als bedrijf ook erg belangrijk dat we investeren in de ontwikkeling van onze werknemers, zodat zij de kans krijgen verder te groeien in functie en technische knowhow.’

Solar
Op de vraag wat Jakob vindt van de samenwerking met Solar, benoemt hij direct: ‘In Solar hebben wij al eerder een goede partner gevonden in het meedenken in oplossingen en producten. Toen wij van onze vertegenwoordiger vernamen dat Solar ook graag een partner is op het gebied van kennis en ontwikkeling is het contact ontstaan met Solar Opleidingen. Wij hebben meerdere partijen uitgenodigd om ons bij te staan in het vervullen van onze leerbehoeftes. Daarbij is ons opgevallen dat Solar Opleidingen écht met ons mee denkt. Wij wilden geen algemene training, maar juist één met diepgang, op onze eigen onderwerpen. Samen met mijn collega Ray Voortman (Maintenance Engineer) en de trainer hebben we een “training op maat” kunnen ontwikkelen. Zo sluiten de trainingen Elektrisch schakelen en Motoren naadloos aan op onze hulpvraag. Ook zijn de producten die wij dagelijks gebruiken onderdeel van de training om ervoor te zorgen dat het op de beste manier voor onze medewerkers meteen toepasbaar en praktijkgericht is.

De lesdagen bestonden uit zowel theorie als praktijk. Op die manier was het afwisselend en goed te volgen voor de medewerkers. Ze kijken er met veel plezier op terug.  De trainer is een echte ‘vakidioot’ en heeft de jongens aan de hand van veel praktijkvoorbeelden door de lesstof begeleid. We zijn nu enkele weken verder na het volgen van de training en ik kan oprecht zeggen dat de operators veel hebben geleerd. Eerder werd er gebeld om een storing door te geven en werd het uitgelegd als: ‘Dat dingetje is stuk’. Nu geven ze met duidelijke bewoordingen aan welke componenten een probleem hebben. De herkenning is er nu, ze weten hoe een installatie in elkaar steekt. Ook handelen ze proactief, denken ze oplossingsgericht mee en kijken ze vooruit. Voor ons zijn onze medewerkers nu een veel betere gesprekspartner. Dit scheelt ons veel tijd, geeft onderling begrip en helpt heel goed in de samenwerking. Als ik het in percentages moet uitdrukken zitten we op een productiviteitsverhoging van 25%. Dit is te verklaren doordat een storing of defect vaak preventief wordt opgelost door de verworven kennis, inzicht en duidelijkere bewoordingen van de operator richting de Technische Dienst. De operators kunnen nu op een juiste en veilige manier de installatie afschakelen en kleine storingen zelf verhelpen. De machinelijnen staan hierdoor minder onnodig stil.’

Jakob geeft aan dat hij het samenwerken met Solar Opleidingen als heel prettig heeft ervaren. ‘Ik heb grote waardering voor de manier van werken van Solar Opleidingen, mede door de duidelijke communicatie. Ook de samenwerking met de trainer heb ik als waardevol en prettig ervaren. Er is door alle partijen een optimale trainingservaring neergezet.’

‘In de toekomst nemen we zeker weer contact op met Solar Opleidingen om ons bij te staan in onze kennisontwikkeling!’