Omschrijving

Is jouw bedrijf verplicht om een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen? Dan moet je er ook voor zorgen dat er een beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie is aangesteld en dat hij/zij aantoonbaar is opgeleid. De beheerder voert de beheerderstaken aan de brandmeldinstallatie uit en is (bij brand) het eerste aanspreekpunt van de brandweer. Dit staat allemaal beschreven in de NEN 2654.

Ben jij net aangesteld als beheerder? Volg deze cursus en word gecertificeerd beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties.

Doelen

Nadat je de training hebt gevolgd, ben je in staat de brandveiligheid binnen een gebouw in te schatten en de nodige maatregelen te nemen. Je hebt daarbij kennis over:

  • Taken en verantwoordelijkheden van de beheerder van een Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie.
  • Algemene werking van een Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie.
  • Maatregelen ter voorkoming van ongewenste en onechte brandmeldingen.

Doelgroep

De training is speciaal bedoeld voor gebouwbeheerders, facility managers of hoofden van de technische dienst.

Programma

Tijdens de training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

• wettelijke kader rondom de BMI/OAI;
• normering rondom de BMI/OAI;
• begrippen en termen, oftewel ‘vaktaal’;
• invullen van het logboek;
• opbouw van de installaties;
• taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een beheerder;
• projectopdracht met de eigen installatie(s);
• examentraining.

Tussen de twee lesdagen dient er een huiswerkopdracht gemaakt te worden.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze training is geen specifieke vooropleiding vereist.

Examen

Aan het einde van de tweede dag zal het examen plaatsvinden. Dit examen is bij de prijs van de training inbegrepen.

Overige informatie
De training is inclusief studiematerialen, koffie/thee en lunch. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Onze andere opleidingen over brandmeldinstallaties

Geplande edities