Omschrijving

Als airco-of warmtepompmonteur werkzaam in de woningbouw vergroot je je kansen als je ook mag werken aan de gashoudende delen van een installatie. Hiervoor heb je een F-gassen certificaat nodig. De opleiding F-gassen 2 bereidt je voor op het F-gassen categorie 2 examen. Je kunt ook metyeen het F-gassen categorie 2 examen boeken. De opleiding is opgebouwd uit 3 theoriedagen en 4 praktijkdagen.

Deze training is onderdeel van de Leerlijn (hybride) warmtepompen.

Doelen

Deze opleiding bereidt jou voor op het F-gassen categorie 2 examen.

Na het behalen van het certificaat F-gassen categorie 2 mag je handelingen uitvoeren aan de gashoudende delen van een warmtepompinstallatie met <3kg (<5 ton CO2 equivalent) koudemiddel. Je mag koudemiddel terugwinnen en aanvullen. Je kunt een lekcontrole uitvoeren waarbij het koelcircuit in de warmtepomp geopend mag worden. Ook ben je in staat machines te installeren en te onderhouden.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor airco-en warmtepompmonteurs werkzaam in de woningbouw. De deelnemers hebben de ambitie zelfstandig onderhoud aan de gashoudende delen te verrichten en inbedrijfstellingen te doen.

Aantal deelnemers

Aan de opleiding nemen maximaal 10 cursisten deel.

Programma

Het programma is opgebouwd uit een theorie-en praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte kent drie dagen en het praktijkgedeelte vier dagen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Solderen van koperen leidingen
 • Technische- en kwaliteitseisen voor koelinstallaties en warmtepompen
 • Eigenschappen van koudemiddelen
 • Fabricage en montage van koelinstallaties en warmtepompen
 • Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
 • Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
 • Analyseren van storingen en deze milieubewust oplossen
 • Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
 • Controle installatie op juiste werking en specificaties
 • Solderen van koperen leidingen
 • Lekdetectie uitvoeren op airco-installaties
 • F-gashandelingen op een koelinstallatie (bijvullen, vacumeren)

Voor de praktijkdagen dien je werkschoenen en werkkleding te dragen.

Voorkennis

Er wordt vanuit gegaan dat je al kennis hebt van airco-en warmtepomptechniek.

Examen

Deze cursus bereidt je voor op het F-gassen examen.

Het F-gassen 2 examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. Het praktijkexamen bestaat uit de onderdelen Solderen & Monteren en Handelingen en staat als achte dag al ingepland in het rooster van de opleiding. Jij kunt het theorie-examen bij PBNA op een zelfgekozen locatie en tijd uitvoeren. Zo hoef je op de dag van het praktijkexamen alleen op het praktijkgedeelte te focussen. Bij een positief eindresultaat op alle onderdelen ontvang je het F-gassen categorie-2 diploma. Je kunt je via het digitale inschrijfformulier meteen aanmelden voor het examen. PBNA neemt dan contact met je op om je in te plannen.

De kosten voor de examens zijn als volgt:

 • Examen (totaal) –> € 470,-
 • herexamen Theorie –> € 110,-
 • herexamen Solderen & Monteren –> € 265,-
 • herexamen Handelingen –> € 265,-

Bedrijfscertificering BRL100
Om als bedrijf met F-gassen  te mogen werken (dit geldt ook voor zzp’ers) moet je ook een bedrijfscertificering hebben conform de BRL100. Cursisten die de F-gassen categorie 2 opleiding bij ons volgen, en waarvan het bedrijf nog niet over een F-gassen bedrijfscertificaat beschikt, , kunnen gratis deelnemen aan onze workshop Bedrijfscertificering F-gassen (BRL100). Klik hier voor meer informatie.

Geplande edities