Omschrijving

Als airco-of warmtepompmonteur werkzaam in de woningbouw vergroot je je kansen als je ook mag werken aan de gashoudende delen van een installatie. Hiervoor heb je een STEK certificaat nodig. De opleiding F-gassen 2 bereidt je voor op het STEK examen. De opleiding is opgebouwd uit 4 theoriedagen en 3 praktijkdagen. De theoriedagen volg je op een Solar locatie in Eindhoven of Amersfoort. De praktijkdagen  vinden plaats in Den Bosch of Ede.

Doelen

Deze opleiding bereidt jou voor op het STEK -examen.

Na het behalen van het STEK-certificaat F-gassen categorie 2 mag je handelingen uitvoeren aan de gashoudende delen van een warmtepompinstallatie met <3kg (<5 ton CO2 equivalent) koudemiddel. Je mag koudemiddel terugwinnen en aanvullen. Je kunt een lekcontrole uitvoeren waarbij het koelcircuit in de warmtepomp geopend mag worden. Ook ben je in staat machines te installeren en te onderhouden.

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor airco-en warmtepompmonteurs werkzaam in de woningbouw. De deelnemers hebben de ambitie zelfstandig onderhoud aan de gashoudende delen te verrichten en inbedrijfstellingen te doen.

Aantal deelnemers

Aan de opleiding nemen maximaal 10 cursisten deel.

Programma

Het programma is opgebouwd uit een theorie-en praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte kent vier dagen en volg je op een locatie van Solar. De drie practicadagen volg je in Den Bosch of Ede.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Solderen van koperen leidingen
 • Technische- en kwaliteitseisen voor koelinstallaties en warmtepompen
 • Eigenschappen van koudemiddelen
 • Fabricage en montage van koelinstallaties en warmtepompen
 • Testen, legen, vacumeren, vullen, instellen en inregelen
 • Het gebruik van meet- en testapparatuur en het meten van bedrijfsomstandigheden
 • Analyseren van storingen en deze milieubewust oplossen
 • Inspectie en diagnose stellen aan koelinstallaties en opstellen van meetrapporten
 • Controle installatie op juiste werking en specificaties
 • Solderen van koperen leidingen
 • Lekdetectie uitvoeren op airco-installaties
 • F-gashandelingen op een koelinstallatie (bijvullen, vacumeren)

Voorkennis

Er wordt vanuit gegaan dat je al kennis hebt van airco-en warmtepomptechniek. Heb je dit niet, dan adviseren we je om eerst de eendaagse training Warmtepompen adviseren, ontwerpen en installeren te volgen.

Examen

Deze cursus wordt met een centraal examen van STEK afgesloten. STEK is door het ministerie van VROM aangewezen als een exameninstelling. Het examen zal worden afgenomen op een door STEK gecertificeerde locatie. De examenlocatie kan afwijken van de leslocatie. Tijdens de cursus krijg je hier meer informatie over.

Schrijf je direct in voor het STEK-examen!
Om na afronding van de cursus deel te nemen aan het geplande STEK-examen, is het advies om bij inschrijving voor de cursus je ook gelijktijdig aan te melden bij STEK. Dit examen is niet bij de cursusprijs inbegrepen. Het door STEK landelijk vastgestelde examentarief bedraagt € 495,- excl. btw.

Op www.stek.nl dien je jezelf aan te melden voor het examen. Voor meer informatie of een online inschrijfformulier:

Geplande edities